لیست قیمت به روز صفحات کورین شرکت فولکو

کورین برند سامسونگ

Sanded Solid
2.550.000

کورین برند سامسونگ

Aspen
3.030.000

کورین برند سامسونگ

Pebble.Metallic
3.380.000

کورین برند سامسونگ

Tempest
5.390.000

کورین هانکس هیوندای

G - P -C- D
2.380.000

کورین هانکس هیوندای

G - T
2.980.000

کورین هانکس هیوندای

GAR
2.980.000

کورین هانکس هیوندای

B
4.290.000

کورین ایرانی می سی

گروه ۱
1.280.000

کورین ایرانی می سی

گروه ۲
1.350.000

کورین ایرانی می سی

گروه ۳
1.450.000

کورین ایرانی می سی

گروه ۴
1.520.000

کورین ایرانی اورانوس

گروه ۱
1.530.000

کورین ایرانی اورانوس

گروه ۲
1.580.000

کورین ایرانی اورانوس

گروه ۳
1.690.000

کورین ایرانی اورانوس

گروه ۴
1.890.000

کورین ایرانی سوپراستون

گروه ۱
1.740.000

کورین ایرانی سوپراستون

گروه ۲
1.850.000

کورین ایرانی سوپراستون

گروه ۳
1.990.000

تمامی قیمت ها به تومان می باشد.
۱۰ درصد هزینه حمل و نصب به قیمت های اضافه می گردد .
هزینه نصب سینک زیرکار و سینک یکپارچه ۱۵۰,۰۰۰ تومان می باشد .
اجرت اجرای قرنیز کرو به ازای هر متر طول ۵۰,۰۰۰ تومان می باشد .
هزینه ابزار کلاسیک جداگانه محاسبه می شود .

فهرست